O Nas

Niepubliczne Przedszkole
„Małych Odkrywców" 
rozpoczęło swoją działalność w 2009r.
Znajduje się na obrzeżach miasta.
Obiekt posiada: cztery duże, klimatyzowane sale dydaktyczne z łazienkami, a także salę gimnastyczną, widowiskową, sale zajęć indywidualnych,
elektroniczny system wejścia do przedszkola oraz monitoring
wewnętrzny i zewnętrzny.

Czytaj więcej

Jesteśmy placówką otwartą  bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodzin

O Placówce

Placówka jest doskonale wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, sprzęt sportowy. W salach zajęć znajdują się kąciki zainteresowań. Miejscem umożliwiającym zaspokojenie aktywności ruchowej są dwa place zabaw wyposażone w certyfikowane sprzęty. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Między innymi należy wymienić: j.angielski, j. niemiecki, logopedię, zajęcia gimnastyczne, rytmikę, alpakoterapię, tańce. Zajęcia te rozwijają uzdolnienia i zainteresowania przedszkolaków a ich koszty pokrywa czesne. Ponadto w celu rozbudzenia ciekawości dzieci otaczającym je światem organizowane są wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, teatrem, muzyką, sztuką.

Kontakt z nami

plac zabaw

4 sale dydaktyczne 

Wszystko dostosowane dla waszych pociech

Kontakt

Adres

63-900 Rawicz ul. Długa 29

Telefon

65 614-16-95

E-mail

przedszkolamalychodkrywcow@gmail.com